O szkole

  Centrum Integracji Europejskiej Szkoła Języków Obcych i Rozwoju Przedsiębiorczości z filiami w kilku miastach województwa powstała w listopadzie 2001r. Jest niepubliczną placówka oświatową. Zgodnie ze statutem prowadzi ona kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Kształci w kierunku umożliwiającym  uzyskanie nowych zawodów i uzupełnianiu wiedzy ogólnej, oraz podwyższaniu kwalifikacji  zawodowych.  Posiadamy akredytacje Kuratora Oświaty, wiele pozytywnych referencji z firm i urzędów świadczących o dużym profesjonalizmie.

     Szkoła jako jedna z nielicznych placówek w Polsce  prowadzi specjalistyczne szkolenia komputerowe, w tym przystosowane dla osób niewidomych oraz słabo widzących. Realizowane są one na wysokim poziomie przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu i specjalistycznego oprogramowania informatycznego dostosowanego do percepcyjnych możliwości kursantów. Placówka zatrudnia kadrę dydaktyczną, która posiada wysokie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe odpowiednie do prowadzonych zajęć Praca kadry jest systematycznie oceniana, tworzone są warunki do stałego doskonalenia.

   Szkoła opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne, przygotowuje programy nauczania dla prowadzonego kształcenia, uwzględniając nowe techniki i technologie. Wysoko oceniana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu oraz wiele innych jednostek i firm z powodzeniem pozyskuje i wdraża projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL.  

    Obecnie realizujemy z powodzeniem w sposób kompleksowy usługi edukacyjne w kilkunastu szkołach ( indywidualizacja nauczania w klasach 1-3 ,4-6 i gimnazjach).  Przygotowujemy i realizujemy na terenie całego kraju własne oraz partnerskie projekty szkoleniowe. Podczas pozyskiwania dotacji i realizowania projektów współpracujemy z placówkami sektora finansów publicznych, w skład których wchodzą:  Urzędy Miast i Gmin, Starostwa Powiatowe, (szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne. Współpracujemy ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi i firmami. Beneficjentami naszych projektów są zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe.

    Stosujemy zasadę zatrudniania do projektów systemowych nauczycieli którzy pracują w danej szkole lub tych których rekomendują dyrektorzy szkoły. Sporządzamy pełną dokumentację do obsługi projektu (dzienniki, programy, harmonogramy, karty czasu pracy itp.). Prowadzimy kompleksową obsługę finansową projektu.

    Ponadto firma nasza prowadzi darmowe szkolenia dla kadry biorącej udział w danym projekcie. Nasze działania pozwalają nauczycielom skupić się tylko na realizację zadań dydaktycznych związanych z prowadzeniem zajęć co pozwala osiągnąć wymierne efekty .

 

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY:

W minionym okresie od lutego 2011 do grudnia 2011 prowadziliśmy projekty systemowe w szkołach podstawowych miasta Złotów pod nazwą: Sprężyna do sukcesu".

Podobny projekt systemowy zrealizowano o nr POKL 09.01.02-03-050/11-00 pod nazwą "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Złotów. Dzięki temu projekt ten pozwolił wyrównać ofertę edukacyjną w szkołach na terenach wiejskich, umożliwiając dzieciom na rozwijanie zajęć z różnych dziedzin.

Zrealizowaliśmy z powodzeniem w sposób kompleksowy usługi edukacyjne w kilkunastu szkołach Miasto Gmina Piła , w ramach realizacji projektu systemowego nr POKL.09.01.02.-03-050/11-00 pod nazwą „Zajęcia dodatkowe – trampolina do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

     Realizacja projektu polegała na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych o charakterze dydaktyczno-wyrównawczym dla uczniów uczących się w klasach I-III w dziewięciu szkołach podstawowych funkcjonujących w Gminie Piła.

LINKI